Brandglas

Vi levererar brandglas enligt de klassningar som gäller när glas används i syfte att vara brandskyddande och brandavskiljande. Byggnadsdelars brandmotstånd kan delas in efter deras olika funktioner.
Enbart avskiljande, bärande eller såväl avskiljande som bärande. För glas är det enbart den avskiljande funktionen som blir aktuell. Den avskiljande förmågan delas vidare upp i täthetsförmåga och isoleringsförmåga. Förmågan kan avse:

E = Täthet
I = Isolering
W = Värmestrålning

Klass E
Glas som hindrar direkt spridning av rök och flammor, men släpper igenom värmestrålningen som kan sprida branden pga självantändning.

Klass EI
Glas som dessutom har förmåga att hindra värmestrålning från att antända material på andra sidan glaset klassas som EI.

Klass EW
Glas som dessutom har förmåga att den uppmätta strålningen 1 m framför icke ansatt glasyta (kalla sidan) ligger under 15 kW/m2 klassas som EW.
Till dessa bokstavsbeteckningar läggs dessutom en tidsfaktor. Exempel, ett E30-glas ger skydd mot rökspridning och flammor i minst 30 minuter. För att klassningen skall gälla så måste dels glasen vara korrekt monterade dels sitta i en ram med minst samma brandklass samt ha typgodkänd storlek.