Härdat glas

Termiskt härdade säkerhetsglas
Härdade glas får sin styrka genom att först värmas upp till höga temperaturer för att bli mjukt och spänningsfritt och sedan snabbt kylas ned så att det uppstår tryckspänningar i glasets ytskikt och dragspänningar i dess mitt.
Denna process ger härdade glas en ökad hållfasthet, 4-5 gånger jämfört med vanligt floatglas. Glasen är lämpliga att använda när det skall tåla höga laster från ej vassa föremål.
Den känsliga delen av ett härdat glas är glaskanten. Om glasets kant utsätts för ett hårt slag finns risken att glaset granulerar till en mängd småbitar, granuler.
Risken för skärskador är därför normalt väldigt liten när ett härdat glas går sönder.
Glaset kan inte bearbetas vidare efter härdningsprocessen. All tillskärning och bearbetning måste göras före härdningen, vilket gör att härdat glas inte är en lagervara.
Lämpliga användningsområden är glas räcken, duschglas samt bordsskivor.